തിങ്കളാഴ്‌ച , 24 ജൂൺ 2024
Home xtreme 125r

xtreme 125r

Hero Xtreme 125R is in high demand
Bike news

എക്സ്ട്രെയിം 125 ആറിന് ഹൈ ഡിമാൻഡ്

ഇന്ത്യയിൽ ഹീറോ തങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആയ മാവ്റിക്കിനെ അവതരിപ്പിച്ച അന്ന് തന്നെയാണ്. എക്സ്ട്രെയിം നിരയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോഡലായ എക്സ്ട്രെയിം 125 ആറിനെ – അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മാവ്റിക്കിനൊപ്പമോ അതിന് മുകളിലോ...

hero xtreme 125r price and other details
Bike news

പ്രീമിയം 125 ൽ ഹീറോയുടെ കരുത്തൻ

പ്രീമിയം നിരയിൽ തങ്ങളുടെ മോഡലുകളെ കൊണ്ട് നിറക്കുകയാണ് ഹീറോ. ഇതാ ആ നിരയിലേക്ക് എക്സ്ട്രെയിം 125 ആറും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കയാണ് പ്രീമിയം 125 കമ്യൂട്ടർ നിരയിൽ ഇവന് വേണ്ടി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്...