ബുധനാഴ്‌ച , 29 നവംബർ 2023
Home vespa

vespa

justin bieber vespa edition launched in india
latest News

ജസ്റ്റിൻ ബൈബ്ബർ എഡിഷനുമായി വെസ്പ ഇന്ത്യയിൽ

ലോകമെബാടും ആരാധകരാറുള്ള പോപ്പ് സിംഗർ താരമാണ് ജസ്റ്റിൻ ബൈബ്ബർ. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്കൂട്ടർ നിർമാതാക്കളായ വെസ്പ ബൈബ്ബറുമായി കോളാബ്ബ്‌ ചെയ്തുകൊണ്ട്. പുതിയൊരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ സ്കൂട്ടർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഇന്റർനാഷണൽ വിപണിയിൽ...

bigger vespa spotted in india
latest News

വെട്ടി കുറക്കലുമായി വലിയ വെസ്പ

ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്കൂട്ടറായി ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയ വെസ്പ ഡിസൈനും ആ പഴയ പേരുമാണ് ഇന്ത്യയിൽ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ. മാറ്റമില്ലാത്ത ഡിസൈൻ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പിടിച്ചു പോയെങ്കിലും 150 സിസിക്ക് മുകളിൽ സ്കൂട്ടറുകൾ...

most powerful vespa ever
internationalWeb Series

വെസ്പയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തൻ

ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സ്കൂട്ടറുക്കൾ നിർമിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ബ്രാൻഡാണ് വെസ്പ. ഇന്ത്യയിൽ 125, 150 സിസി മോഡലുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽകുമ്പോൾ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് വലിയ എൻജിനുകളും വെസ്പയുടെ പക്കലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും...