ഞായറാഴ്‌ച , 24 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home versys 650

versys 650

kawasaki z900 sales april 2023
latest News

പ്രതീഷിക്കാത്ത ഒരാൾ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്

ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം നിരയിലെ രാജാവായ കവാസാക്കിയുടെ വൻ വില്പന പിടിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച മോഡലാണ് ഡബിൾ യൂ 175. വിലകുറവും കാഷ് ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി. വളരെ ചെറിയ ഷോറൂം നെറ്റ്വർക്ക്, കുറച്ചു...