തിങ്കളാഴ്‌ച , 27 മെയ്‌ 2024
Home triumph

triumph

Triumph Trident 660 Special Edition debuts in UK! New tri-color option, with shift assist, belly pan, fly screen, same price as standard model.
International bike news

ചരിത്രം കുത്തി പോക്കാൻ ട്രിയംഫ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൂർഘടമായ റൈസുകളിൽ ഒന്നാണ് ഐൽ ഓഫ് മാൻ ട്ടി.ട്ടി. 1907 ൽ ആരംഭിച്ച ഈ മത്സരത്തിൽ ഏകദേശം 250 ഓളം റൈസർമാരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ മത്സരത്തിൽ വലിയ...