ശനിയാഴ്‌ച , 23 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home technology

technology

road safety advanced
international

ഫൈറ്റർ പൈലറ്റ് കിറ്റ് ഇനി ബൈക്കിലും

നമ്മൾ ബൈക്കിൽ അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴി നോക്കാൻ ഇടക്കിടെ മൊബൈലിൽ നോക്കാറില്ലേ. ഇത് ചിലപ്പോൾ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് വരെ വഴി തെളിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തന്നെ...