വെള്ളിയാഴ്‌ച , 22 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home self finance

self finance

free petrol, petrol cards
latest News

ഫ്രീ ആയി പെട്രോൾ അടിക്കാൻ ഒരു വഴി

പെട്രോൾ വില കൂടി കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ഇന്ധനവിലയിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന നമ്മുക്ക്. ഫ്രീ ആയി പെട്രോൾ നിറക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലോ ???. സ്വപ്‍നം മാത്രമാണ്, എന്നാലും കുറച്ച് പെട്രോൾ ഫ്രീ ആയി...