ചൊവ്വാഴ്‌ച , 28 നവംബർ 2023
Home r 1300 gs

r 1300 gs

bmw r1300gs launched globally
international

കരുത്താർജ്ജിച്ച് എ ഡി വി ക്കളിലെ രാജാവ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എ ഡി വിക്കളിൽ ഒന്നാണ് ആർ 1250 ജി എസ്. ഒരു ബൈക്കിലും ഇല്ലാത്ത കോമ്പൊയുമായി എത്തുന്ന ഈ സാഹസികൻറെ പുതിയ തലമുറ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കരുത്തും കപ്പാസിറ്റിയും...