ബുധനാഴ്‌ച , 29 നവംബർ 2023
Home off beat

off beat

bs 6 model no discounts
latest News

ബി എസ് 6 ൽ ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഇല്ല

ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ മലിനീകരണ ചട്ടങ്ങൾ പുതുതായി എത്തുമ്പോളും വലിയ ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളാണ് ഓരോ ബ്രാൻഡുകളും നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ബി എസ് – 4, 6 മലിനീകരണ ചട്ടം വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിസ്‌കൗണ്ട് പുത്തൻ...

കേരളത്തിൽ ഇന്ധനവില വർദ്ധന
latest News

പെട്രോളിന് പുറമെ ബൈക്കിനും വില കൂടും.

എല്ലാ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും പുതിയൊരു സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നികുതിയിലും മറ്റും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 2023 ഏപ്രിലിൽ കുറച്ചധികം ഭാരം ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട്, പ്രത്യകിച്ച് നമ്മൾ...