തിങ്കളാഴ്‌ച , 24 ജൂൺ 2024
Home ns 125

ns 125

pulsar ns 125 2024 edition launched
Bike news

കുഞ്ഞൻ എൻ എസിന് വെട്ടിയത് ഇതൊക്കെ

എൻ എസ് സീരിസിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ 125 സിസി സെഗ്മെൻറ്റിൽ വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ എസ് 125 ന് എന്തൊക്കെ വന്നു എന്ന്...