ശനിയാഴ്‌ച , 23 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home mechanic

mechanic

ചില യൂ എസ് ഡി ഫോർക്ക് വിശേഷങ്ങൾ
latest News

ചില യൂ എസ് ഡി ഫോർക്ക് വിശേഷങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ യൂ എസ് ഡി ഫോർക്കിൻറെ കാലമാണ്. പുതിയ മോഡലുകളെ പ്രീമിയം ആകാനുള്ള എളുപ്പവിദ്യയാണ് പുതിയ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പ്. യൂ എസ് ഡി ഫോർക്കിൻറെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ്...