ഞായറാഴ്‌ച , 24 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home ktm duke launch

ktm duke launch

new duke 390 launched in india
latest News

ഇന്റർനാഷണൽ ഡ്യൂക്ക് 390 അല്ല ഇന്ത്യയിൽ

കെ ട്ടി എം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡ് ആയതിനാൽ. ആദ്യം യൂ കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമ്പോൾ കുറച്ചധികം...

2024 ktm duke 250 launched in india
latest News

വിലകൊണ്ട് ഞെട്ടിച്ച് പുതിയ ഡ്യൂക്ക് 250

ഇന്ത്യയിൽ കെ ട്ടി എമ്മിന് വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ചീത്തപേരാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ ബി എസ് 6.2 വിൽ അത് കുറച്ചു കുറച്ചെങ്കിലും 250 യുടെ ലൗഞ്ചോടെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 100...