ബുധനാഴ്‌ച , 29 നവംബർ 2023
Home kawsaki

kawsaki

Kawasaki first month sales December 2022
latest News

ഡബിൾ യൂ 175 ൻറെ ആദ്യമാസ വില്പന

കവാസാക്കി ഇന്ത്യയിൽ പ്രീമിയം നിരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതായിരുന്നു ഡബിൾ യൂ 175 ലൂടെ. ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബർ 2022 ൽ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും റോഡിൽ എത്തിയത് ഡിസംബറിലാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യ മാസത്തെ വില്പന...