വെള്ളിയാഴ്‌ച , 22 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home indian motorcycle

indian motorcycle

expensive air cooled engines in india
latest News

ഇന്ത്യയിലെ വില കൂടിയ എയർ കൂൾഡ് എൻജിനുകൾ

എഞ്ചിനുകളുടെ നിരയിൽ എയർ , ഓയിൽ , ലിക്വിഡ് – കൂൾഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തട്ടുകളിലാണ് എൻജിൻ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത്. അതിൽ മുകളിൽ പോകും തോറും എയർ, ഓയിൽ കൂൾഡ്...