തിങ്കളാഴ്‌ച , 27 മെയ്‌ 2024
Home husqvarna

husqvarna

husqvarna svartpilen 401 deliveries begin here why it gets apollo instead of Pirelli tyres
Bike news

ടയർ മാറിയതിന് കാരണം ഇതാണ്

ഹസ്കിയുടെ തിരിച്ചു വരവിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നു സ്വാർട്ട്പിലിൻ 401. അതിൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചത്തിൽ ഒന്ന് പിരെല്ലി ടൈറുകളായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡെലിവറിയിൽ അതിന് പകരം അപ്പോളോ- വന്നത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്താണ്...

Svartpilen 401: Facing supply chain disruption with Apollo tires instead of Pirelli. Urgent resolution is required with no price adjustments
Bike news

സ്വാർട്ട്പിലിൻ 401 ടയറിൽ കല്ലുകടി

ഇന്ത്യയിൽ വലിയ തിരിച്ചുവരവാണ് സ്വാർട്ട്പിലിൻ 401 ലൂടെ ഹസ്കി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരുക്കിയ മോഡലിന് മികച്ച വിലയും ലൗഞ്ചിലെ പ്രധാന വിഷയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ കല്ലുകടിയിലാണ് സ്വാർട്ട്പിലിൻ...

2024 husqvarna svartpilen 250 launch soon
Bike news

സ്വാർട്ട്പിലിൻ 250 ഭീകരനാകും

ഇന്ത്യയിൽ ഹസ്കിയുടെ രണ്ടാം വരവിൽ രണ്ടു മോഡലുകളാണ് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചത്. അതിൽ 250 യിൽ വീര്യം കുറഞ്ഞ കഫേ റൈസർ വിറ്റ്പിലിൻ എത്തിയപ്പോൾ. 401 ൽ സ്ക്രമ്ബ്ലെർ സ്വാർട്ട്പിലിൻ ആണ്. എന്നാൽ...

2024 husqvarna Svartpilen 401 launched in india
Bike news

ഹസ്കിയിലെ ഭീകരൻ എത്തി

2018 ലാണ് ഹസ്കി ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്നത്. ലൗഞ്ചിന് മുൻപ് വലിയൊരു ഹൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഹസ്കി മോഡലുകൾ. വിപണിയിൽ എത്തിയതോടെ തകർന്നടിഞ്ഞു. അതിന് പ്രധാന കാരണം സ്പോക്ക് വീലുമായി എത്തിയ ഇന്റർനാഷണൽ ചിത്രങ്ങളും....

husqvarna vitpilen 250 2024 edition launched in india
Bike news

പോരായ്‌മകൾ മാറ്റി ഹസ്കി 250

കെ ട്ടി എമ്മിൻറെ സഹോദരനായ ഹസ്കി മോഡലുകൾ. ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തുടങ്ങി വലിയ ജനസ്വീകാര്യത കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്ത്യൻ കണ്ടിഷനുകൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല ഇവനെ ഒരുക്കിയത് എന്നാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാം...