തിങ്കളാഴ്‌ച , 27 മെയ്‌ 2024
Home hero-harley

hero-harley

hero harley affordable models advance stage
Bike news

ഹീറോ ഹാർലി കുഞ്ഞൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ

ഇന്ത്യയിൽ ക്രൂയ്സർ മോഡലുകൾക്ക് അത്ര ജനപ്രീതിയുള്ള മാർക്കറ്റ് അല്ല. എന്നിട്ടും ഹാർലിയുടെ കുഞ്ഞന്മാരായ സ്ട്രീറ്റ് 750, സ്ട്രീറ്റ് റോഡും ഇന്ത്യയിൽ 2021 ൽ വിടവാങ്ങുന്നത് വരെ വലിയ വിജയമായ മോഡലായിരുന്നു. എന്നാൽ...