ചൊവ്വാഴ്‌ച , 28 നവംബർ 2023
Home fb mondial

fb mondial

fb mondial sparton 125
latest News

ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമായിരുന്ന കുഞ്ഞൻ സ്ക്രമ്ബ്ലെർ

ഇന്ത്യയിൽ മൾട്ടി പ്രീമിയം ബ്രാൻഡുകൾ അവതരിപ്പിച്ച ഷോറൂം ശൃംഖലയായിരുന്നു മോട്ടോ റോയൽ. 2020 ഓടെ കൈനിറ്റിക്കിൻറെ കിഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ കമ്പനി വില്പന അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും. ആ ബ്രാൻഡിന് കിഴിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും...