ശനിയാഴ്‌ച , 9 ഡിസംബർ 2023
Home ethanol

ethanol

ethanol uses
latest News

പെട്രോളിന് പകരം എഥനോൾ അതിവേഗം

അടുത്ത തലമുറ ഇന്ധനം ഇലക്ട്രിക്ക് ആകുമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും കണക്ക് കൂട്ടൽ. എന്നാൽ കൽക്കരി കത്തിച്ച് വൈദ്യുതി ആക്കിയാൽ മലിനീകരണം കുറയുമോ എന്ന ഒരു മറു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക്ക് വിപണി കുതിക്കുകയാണ്....