ചൊവ്വാഴ്‌ച , 28 നവംബർ 2023
Home duke 250

duke 250

duke 250 on road price 2024 edition
latest News

പുത്തൻ ഡ്യൂക്ക് 250 യുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ്

ഈയിടെയുള്ള ഭൂരിഭാഗം പുത്തൻ മോഡലുകൾക്കും ഒരു പ്രത്യകതയുണ്ട്. എല്ലാവരും പ്രൈസ് വാറിൻറെ ഭാഗമായി വിലയിൽ വലിയ മാജിക് കാണിച്ച മോഡലുകളാണ്. അതിൽ കെ ട്ടി എമ്മിൻറെ ഭാഗം പ്രൈസ് വാർ ആടി...