വ്യാഴാഴ്‌ച , 8 ജൂൺ 2023
Home discontinued

discontinued

suzuki gsxr 1000 rr discontinued
latest News

സുസുക്കിയും സൂപ്പർ താരങ്ങളെ കൈവിടുന്നു

ലോകത്തിൻറെ എല്ലാ കോണിലും സാഹസികന്മാർ കൈയടക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗം ഉയരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം താഴുന്നത് സർവ്വ സാധാരണയാണ്. അങ്ങനെ എ ഡി വി ക്കൾ ഉയരുമ്പോൾ താഴുന്നത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ...