ചൊവ്വാഴ്‌ച , 26 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home cf moto

cf moto

chinese bikes cf moto 450 SR S variant launched
international

മത്സരത്തിന് ഒപ്പം പിടിച്ച് സി എഫ് മോട്ടോയും

ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ട്രെൻഡിന് പിന്നാലെയാണ്. പ്രീമിയം കുഞ്ഞൻ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ എല്ലാം സിംഗിൾ സൈഡഡ് സ്വിങ് ആമിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ബെനെല്ലി 402 ടോണാർഡോക്ക് ശേഷം. കെ...