തിങ്കളാഴ്‌ച , 27 മെയ്‌ 2024
Home cf moto

cf moto

ചൈന ക്കാരൻ സി എഫ് മോട്ടോ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞൻ 4 സിലിണ്ടർ മോഡലിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു.
International bike news

ചൈന യിൽ നിന്ന് കരുത്തൻ കുഞ്ഞൻ 4 സിലിണ്ടർ

കുഞ്ഞന്മാരിലെ ഭീകരരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ബ്രാൻഡുകൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വലിയ നീക്കങ്ങൾ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് നടക്കാതെ ആയപ്പോൾ. ആ വിഭാഗം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ചൈന – ബ്രാൻഡുകളാണ്. ഇന്നലെ പരിചപ്പെട്ട...

cf moto 800 nk get red dot awards
International bike news

സി എഫ് മോട്ടോക്ക് ചരിത്രനേട്ടം

ലോകത്തിലെ ഡിസൈനിലെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ആണ് റെഡ് ഡോട്ട് അവാർഡ്‌സ്. 2024 ൽ എം ട്ടി 09 ന് ലഭിച്ചത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ അവാർഡ് ഒരാൾ കൂടി 2024...