വെള്ളിയാഴ്‌ച , 22 സെപ്റ്റംബർ 2023
Home bs6.2 discount

bs6.2 discount

dominar 400 massive discount
latest News

ഡോമിനർ 400 ന് സബ്സിഡി

ഇന്ത്യയിൽ മലിനീകരണം കുറക്കുന്നതിനായി ഇലക്ട്രിക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി നൽകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സർക്കാർ പുതിയ ഡോമിനർ 400 ന് സബ്സിഡിയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം. ഈ സബ്സിഡിക്ക് പിന്നിൽ ബജാജിൻറെ...