തിങ്കളാഴ്‌ച , 27 മെയ്‌ 2024
Home awards

awards

cf moto 800 nk get red dot awards
International bike news

സി എഫ് മോട്ടോക്ക് ചരിത്രനേട്ടം

ലോകത്തിലെ ഡിസൈനിലെ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ആണ് റെഡ് ഡോട്ട് അവാർഡ്‌സ്. 2024 ൽ എം ട്ടി 09 ന് ലഭിച്ചത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ അവാർഡ് ഒരാൾ കൂടി 2024...