Apache നിരയിലും വിലകയറ്റം.

TVS apache നിരയിലും സ്കൂട്ടറുകൾക്കുമാണ് ഇപ്പോൾ വില കൂടിയത്.

ഇന്ത്യൻ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ TVS നിരയിൽ വിലകയ്യറ്റം. TVS Apache ക്ക് 1570 മുതൽ 3000 രൂപവരെ വില വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ. സ്കൂട്ടർ നിരയിൽ 620 മുതൽ 2170 രൂപയാണ് വില വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പാച്ചെ നിരയിൽ ചെറുത് മുതൽ വലുത് വരെ ക്രമത്തിൽ വില ഉയർത്തിയപ്പോൾ, സ്കൂട്ടർ നിരയിൽ Ntorq നേക്കാൾ കൂടുതൽ ജൂപിറ്ററിന് വില വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. TVS ൻറെ ബാക്കി ബൈക്കുകളായ   Radeon, Star City +, Sport എന്നിവരുടെ വില കയറ്റം ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടില്ല.

താഴെ വില വ്യത്യാസവും പുതിയ വിലയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ വില വിലക്കളും സ്‌ഷോറൂം ആണ്. 

ModelNew priceHike
Motorcycles
RTR 160 (drum)       1,02,070         1,570 
RTR 160 (Disc)       1,05,070         1,570 
RTR 160 4v (Drum)       1,07,270         1,770 
RTR 180       1,08,270         1,770 
RTR 160 4V (Disc)       1,10,320         1,820 
RTR 200 4V (Single ABS)        1,27,020         2,020 
RTR 200 4V (Dual ABS)        1,33,070         2,020 
RR 310       2,48,000         3,000 
Scooters  
Scooty Pep+ Glossy           54,374            620 
Scooty Pep+ Matte           56,224         1,020 
Scooty Zest Gloss           61,345         1,020 
Scooty zest matte series           63,345         1,520 
Jupiter sheet Metal wheel           63,497 --
Jupiter STD           65,497         1,645 
Jupiter ZX           68,247         2,170 
Jupiter zx Disc Itouch start           72,347         2,770 
Jupiter classic           72,472         1,670 
Ntorq 125 Drum           70,555         1,670 
Ntorq 125 Disc           74,555         1,670 
Ntorq 125   Race           77,035         1,670 
Ntorq 125 Super Squard           79,535         1,670 

 

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.