ഒക്ടോബറിലെ 200 -500 സിസി സെഗ്മെന്റിലെ വില്പനയാണ്

എന്നാൽ ചില മോഡലുകളുടെ വില്പന ലഭ്യമല്ല.

ഇന്ത്യയിൽ 2020 ഒക്ടോബറിൽ നടത്തിയ വില്പനയാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വില്പന ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. BMW 310, Jawa, Imperiale 400 എന്നിവരുടെ വില്പന ലഭ്യമല്ല.  

200 - 500 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് മോഡലുകളാണ് 71% ശതമാനവും കൈയാളുന്നത്, 200 - 500 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ 5 ആക്കം കടന്ന മോഡലുകളും റോയൽ എൻഫീൽഡിൻറെ മോഡലുകളാണ്.

യൗവനം വിടാതെ പൾസർ 220, 3 സ്ഥാനം നേടിയപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് എത്തിയ CB 350, Dominar 250 എന്നിവർ മികച്ച  പ്രകടനം കാഴ്ച വക്കുന്നുണ്ട്.  

Alert  എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില്പന നടത്തിയ മോഡലിൽ മോജോയും ഉണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് Mojo യുടെ വില്പന ലഭ്യമല്ല.  

No200-500cc Motorcycle SalesOct-20Oct-19
1Classic 35041,95338,936
2Bullet 35011,20315,454
3Pulsar 2207,2387,758
4Electra 3506,4055,613
5Dominar 4001,818806
6Himalayan1,7911,172
7Dominar 2501,7500
8Avenger 2201,5651,453
9Hness CB3501,2900
10KTM 3901,038361
11Husqvarna 2507590
12KTM 250712666
13GIXXER 250599525
14FZ25509592
15Apache 310496222
16MOJO7740
Total79,20373,598

 

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.