KTM 250 On Road price kerala

KTM 250 ON Road price kerala

ഇന്ത്യയിൽ KTM 250 സിസി യിൽ 2 മോഡലുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. സാഹസികനായ Adventure 250 യും സ്ട്രീറ്റ് ഫൈറ്റർ Duke 250 യും. Duke 250 ക്ക് പുതിയ LED ഹെഡ്‍ലൈറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ. KTM നിരയിൽ  ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത് എത്തിയ മോഡലാണ്  Adventure 250.

For sales Ktm Mannuthy Thrissur :: 079092 99992

ModelsOn road Price 
KTM Duke 2502.64 lakhs *
KTM Adventure 2503.20 Lakhs*

* price 25.11.2020, Mannuthy Thrissur

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.