ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിൻറെ ഇന്ത്യൻ ലൈൻഅപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ബൈക്കുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻറെ നിര.

അമേരിക്കൻ ക്രൂയ്സർ ബൈക്ക് നിർമാതാക്കളായ ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ചെറിയൊരു ഇടവേളക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ വില്പന പുനരാംഭിക്കുക്കയാണ്. കോറോണയെ തുടർന്ന് BS 6 ലൈൻ അപ്പ് വൈകിയെങ്കിലും. 13 മോഡലുകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ നിര. 15.67 ലക്ഷത്തിൽ തുടങ്ങി 43.96 ലക്ഷം രൂപവില വരുന്ന മോഡലുകളാണ് ഇന്ത്യൻ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അഫൊർഡബിൾ മോഡൽScout Bobber ഉം ടോപ് ഏൻഡ് മോഡൽ Road master ലിമിറ്റഡുമാണ്.

Price List

ModelPrice (ex-showroom, Delhi)
Scout BobberRs 15,67,367
Scout Rs 16,04,664
Scout Bobber TwentyRs 16,20,702
Indian VintageRs 25,81,832
Indian Vintage Dark HorseRs 26,63,105
Indian SpringfieldRs 33,06,094
Indian Springfield Dark HorseRs 29,23,352
Indian ChieftainRs 31,67,937
Indian Chieftain Dark HorseRs 33,29,286
Indian Chieftain LimitedRs 33,54,126
RoadmasterRs 43,21,031
Roadmaster Dark HorseRs 43,14,840
Roadmaster LimitedRs 43,96,093

 

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.