നാലാമനായി പൾസർ 220.

200 - 500 സിസി സെഗ്‌മെന്റിലെ വില്പനയിലാണ് പൾസർ 220 നാലാമത് എത്തിയത്.

2020 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ 200 - 500 സിസി വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യ 3 സ്ഥാനം റോയൽ എൻഫീൽഡ് മോഡലുകൾ നേടിയപ്പോൾ. നാലാം സ്ഥാനം പൾസർ 220 ക്ക്. അഞ്ചാമനായി ഹിമാലയൻ എത്തിയപ്പോൾ ആറും ഏഴും സ്ഥാനം KTM മോഡലുകൾക്കാണ്. ഡോമിനർ മോഡലുകൾ ആദ്യ 10 ൽ ഇടം പിടിച്ചപ്പോൾ അവസാനം എത്തിയ മോജോ, Gixxer 250 എന്നിവർ മുന്നക്കം കണ്ടില്ല. 

 ModelsSep-20
1Classic 35038827
2Bullet 3508883
3Electra 3505732
4Pulsar 2205117
5Himalayan1278
6KTM 3901192
7KTM 2501126
8Dominar 2501010
9Avenger 220974
10Dominar 400885
11FZ 25836
12Husqvarna 250764
13Apache rr 310475
14Gixxer 25084
15Mojo37
 Total67220

© Copyright automalayalam.com, All Rights Reserved.