തിങ്കളാഴ്‌ച , 24 ജൂൺ 2024

Car news

Indian and international car news in Malayalam

renault kwid upcoming model launched in uk
Car news

ക്വിഡിൻറെ അടുത്ത തലമുറ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും

റെനോൾട്ട് എന്ന വാഹന ഭീമൻറെ കിഴിലുള്ള റൊമാനിയൻ കാർ കമ്പനിയാണ് ഡാസിയ. യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഹിറ്റായ ഡസ്റ്റർ, ക്വിഡ് എന്നിവ വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഡാസിയ ബ്രാൻഡിലാണ്. ക്വിഡ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട്...